Logo Delfin Legionowo

 REGULAMIN CZTERECH  EDYCJI  ZAWODÓW UKS „DELFIN” LEGIONOWO           

 

Cel imprezy:

 • Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród zawodników klubowych.
 • Upowszechnianie pływania wśród zawodników oraz ich rodziców.
 • Budowanie właściwych postaw i nawyków wśród dzieci młodzieży klubu.
 • Integracja zawodników UKS „Delfin” Legionowo
 • Promocja pływania w Legionowie.

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Legionowo  

05-120 Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 11

Tel. 601 436 700

e-mail: uksdelfinlegionowo@gmail.com

Termin imprezy: 

I edycja – Jesień ( 25.10.2020) – Styl grzbietowy 

II edycja – Zima (24.01.2021) – Styl dowolny 

III edycja – Wiosna (04.04.2021) – Styl klasyczny 

IV edycja – Lato (13.06.2021) –Styl motylkowy 

Każda edycja zawodów będzie odbywała się na basenie Wodne Piaski.

Dystanse:

JESIEŃ: 

25m stylem grzbietowym:

 – dla dzieci do 6 lat (rocznik 2014 i młodsi)

 – dla  dzieci od 7-8 lat (roczniki 2013 i 2012)

 – dla dzieci od 9-10 lat (roczniki 2011 i 2010)

50m stylem grzbietowym:

– dla dzieci od 11-12 lat (roczniki 2009 i 2008)

– dla dzieci od 13-14 lat (roczniki 2007 i 2006) 

100m stylem grzbietowym: 

– dla młodzieży od 15 lat (rocznik 2005 i starsi)

50m stylem grzbietowym:

– Masters (powyżej 20 roku życia)

Sztafety (dziecko + rodzic) 2x25m stylem grzbietowym:

– S1 – łączny wiek dziecka i rodzica 60 lat 

– S2 – łączny wiek dziecka i rodzica 61 lat i starsi 

 

ZIMA:

25m stylem dowolnym:

 – dla dzieci do 6 lat (rocznik 2014 i młodsi) 

 – dla  dzieci od 7-8 lat (roczniki 2013 i 2012)   

 – dla dzieci od 9-10 lat (roczniki 2011 i 2010)

50m stylem dowolnym:

– dla dzieci od 11-12 lat (roczniki 2009 i 2008)

– dla dzieci od 13-14 lat (roczniki 2007 i 2006) 

100m stylem dowolnym:

 – dla młodzieży od 15 lat (rocznik 2005 i starsi)

50m stylem dowolnym: 

– Masters (powyżej 20 roku życia)

Sztafety (dziecko + rodzic) 2x25m stylem dowolnym:

– S1 – łączny wiek dziecka i rodzica 60  lat 

– S2 – łączny wiek dziecka i rodzica 61 lat i starsi 

 

WIOSNA: 

25m stylem klasycznym:

 – dla dzieci do 6 lat (rocznik 2014 i młodsi) 

– dla  dzieci od 7-8 lat (roczniki 2013 i 2012)

– dla dzieci od 9-10 lat (roczniki 2011 i 2010)

50m stylem klasycznym:

– dla dzieci od 11-12 lat (roczniki 2009 i 2008) 

– dla dzieci od 13-14 lat (roczniki 2007 i 2006) 

100m stylem klasycznym:   

– dla młodzieży od 15 lat (rocznik 2005 i starsi)

50m stylem klasycznym:  

– Masters (powyżej 20 roku życia)

Sztafety (dziecko + rodzic) 2x25m stylem klasycznym:

– S1 – łączny wiek dziecka i rodzica 60 lat 

– S2 – łączny wiek dziecka i rodzica 61 lat i starsi 

 

LATO:

25m stylem motylkowym:

 – dla dzieci do 6 lat (rocznik 2014 i młodsi)

– dla  dzieci od 7-8 lat (roczniki 2013 i 2012)

– dla dzieci od 9-10 lat (roczniki 2011 i 2010)

50m stylem motylkowym:

– dla dzieci od 11-12 lat (roczniki 2009 i 2008)

– dla dzieci od 13-14 lat (roczniki 2007 i 2006) 

100m stylem motylkowym:   

– dla młodzieży od 15 lat (rocznik 2005 i starsi)

50m stylem grzbietowym:  

– Masters (powyżej 20 roku życia)

Sztafety (dziecko + rodzic) 2x25m stylem motylkowym:

– S1 – łączny wiek dziecka i rodzica 60 lat 

– S2 – łączny wiek dziecka i rodzica 61 lat i starsi 

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem zawodów może być każdy zawodnik oraz rodzić klubu UKS „Delfin” Legionowo
 • W celu rejestracji  każdy zawodnik ma obowiązek zgłoszenia się i zapisania na zawody do jednego z trenerów klubu.
 • Zapisy będą odbywać się na basenie „Wodne Piaski”
 • Zapisy na poszczególną edycję zawodów kończą się 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy sportowej.

 

Program:

 • 14:00 rozpoczęcie rozgrzewki                                                                                                                    
 • 14:15 oficjalne przywitanie zawodników i rodziców
 • 14:30 rozpoczęcie zawodów (w kolejności sztafety, dzieci, młodzież oraz Mastersi)
 • 16:00 oficjalne podsumowanie i zakończenie zawodów

 

Klasyfikacja generalna: 

 • Klasyfikacja generalna  zawodów będzie przeprowadzona na wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć  po 4 edycjach.  Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy uzbierają jak największą ilość punktów. 

1 miejsce – 8pkt.
2 miejsce – 7pkt.
3 miejsce – 6pkt.
4 miejsce – 5pkt.
5 miejsce – 4pkt.
6 miejsce – 3pkt.
7 miejsce – 2pkt.
8 miejsce – 1pkt. 

 • Warunkiem bycia sklasyfikowanym jest start w minimum 3 edycjach zawodów klubowych. Natomiast punkty zdobyte w zawodach liczą się ze wszystkich 4 edycji.
 • Po każdym starcie w zawodach trenerzy będą zapisywać ilość punktów danego zawodnika.
 • W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsca  we wszystkich 4 edycjach zawodów. 
 • Po 4 edycjach zostaną również sklasyfikowane sztafety rodzinne, na takich samych zasadach jak w przypadku startów indywidualnych.
 • W przypadku sztafet rodzinnych w jednej sztafecie w kategorii wiekowej dopuszczony jest tylko jeden start rodzica z dzieckiem. Jeśli np.. drugie dziecko chce wystartować z rodzicem musi wystartować z drugim rodzicem.

 

Nagrody:

 • Dla wszystkich biorących udział w danej edycji zawodów  klubowych przewidziany jest pamiątkowy medal.
 • Podczas każdej edycji zawodów w poszczególnej kategorii wiekowej zostanie uhonorowany najlepszy zawodnik i zawodniczka  nagrodą specjalną.
 • Dla każdego zawodnika, który wystąpi w 4 edycjach zawodów: (Jesień, Zima, Wiosna, Lato) przewidziana jest specjalna drewniana imienne podstawka, która będzie łączyła wszystkie medale.
 • W klasyfikacji generalnej w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane puchary za miejsca (I-III) oraz nagrody rzeczowe.
 • W klasyfikacji generalnej sztafet rodzinnych zostanie wyróżnionych 6 rodzin w każdej kategorii wiekowej, które otrzymają puchary za miejsca (I-VI) oraz nagrody rzeczowe.

 

Postanowienia końcowe: 

 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na miejscu zawodów.
 • Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt 
 • Organizator zastrzega sobie prawa do zmian w regulaminie.
 • Uroczyste wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej odbędzie się podczas zakończenia sezonu 2020/2021 w Ratuszu Urzędu Miasta Legionowo.
 • Zapisując dziecko na zawody, rodzice zgadzają się na regulamin oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.