ZBLIŻAJĄCE SIĘ ZAWODY

Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Pułtusk

 

  1. CEL

popularyzacja pływania w śród dzieci i młodzieży zawody kontrolne przed Mistrzostwami Polski,
promocja miasta i pływalni, integracja klubów pływackich

2. ORGANIZATOR

 

Uczniowski Klub Sportowy Posejdon

 

 

 

Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

 

3. Współorganizator


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku

 

4. TERMIN I MIEJSCE

14.04.2018 w Pułtusku ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3

Ilość torów – 6

Temperatura wody -28 C

Pomiar czasu – elektroniczny

 

5. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający

ważne badania lekarskie w następujących kategoriach wiekowych:

➢ 2009 i młodsi

➢ 2008

➢ 2007

➢ 2006

➢ 2005

➢ 2004

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.megatiming.pl/  – zawody okręgowe